توضیح ژاوی درباره دلیل رد کردن پیشنهاد مربیگری بارسا

1 دیدگاه

  • عرفان امیری
  • 4 بهمن 1398

ولی جالب میشد مربی گری ژاوی تو بارسا و کار کردن مسی زیر نظر هم تیمی سابقش