تشویق امیرقلعه نویی در تمرین تیم سپاهان

تشوق امیرقلعه نویی در باغ فردوس و واکنش این مربی که این روزها از او به عنوان یکی از گزینه های هدایت تیم ملی یاد می شود.

0 دیدگاه