آنالیز وتحلیل آخرین بازی امیدهای ایران در رقابت‌های زیر23سال آسیا

آنالیز و تحلیل آخرین بازی  امیدهای ایران در رقابت های زیر 23 سال آسیا
مصاحبه اختصاصی آنتن با حمید استیلی و امیرحسین  پیروانی کادر فنی تیم ملی امید پیرامون حواشی گذشته و صعود نکردن به المپیک

0 دیدگاه