نصیرزاده: حرفم را درست به انصاری فرد منتقل نکردند

نصیرزاده: اگر در مسابقات شرکت نکنیم 1 تا 2 دوره محروم میشویم

1 دیدگاه

  • آقای خاص
  • 28 دی 1398

اصلا نگفت حرفم را درست منتقل نکردن !