درخشش لوکاکو و مارتینز در سری آ ایتالیا

لائوتارو مارتینز و لوکاکو دو بازیکن اینترمیلان با درخشش  و عملکرد خوب در سری آ باعث پیشرفت تیمشان شدند 

0 دیدگاه