تمرینات تیم زنیت با گلزنی سردار در این تمرینات

تمرینات آماده سازی تیم زنیت با حضور سردار آزمون لژیونر ایرانی این تیم 

0 دیدگاه