بزیک: آرزو داشتم با عابدزاده رفاقت کنم

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با "ادموند بزیک" از خاطرات و حسرت های او در پرسپولیس و تیم ملی  ایران

0 دیدگاه