ناراحتی مهاجم سابق پرسپولیس از یک برنامه تلویزیونی

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با "ادموند بزیک" از خاطرات و حسرت های او در پرسپولیس و تیم ملی  ایران

2 دیدگاه

  • ترکمن صحرا
  • 27 دی 1398

,یادش بخیر آرارات...عجب تیمی بود ... معدن بازیکن سازی ارمنی های ایران بود. ادموند بزیک،اختر. سرژیک تیموریان،فردملکیان،مارکارآقاجانیان ،و....

  • مجید آرازی قجق
  • 2 بهمن 1398

و مرتضی فنونی زاده هم هست