ادموند بزیک: یحیی می تواند رختکن پرسپولیس را مدیریت کند

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با "ادموند بزیک" از خاطرات و حسرت های او در پرسپولیس و تیم ملی ایران

0 دیدگاه