مایلی‌کهن تنها مربی که بزیک را به تیم ملی دعوت نکرد!

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با "ادموند بزیک" از خاطرات و حسرت های او در پرسپولیس و تیم ملی ایران

0 دیدگاه