تمرینات حامد لک در زمین برفی ورزشگاه تراکتور

حامد لک، دروازه‌بان ماشین‌سازی در هوای زیر صفر درجه تبریز و زمین اختصاصی باشگاه تراکتور، برای آمادگی بیشتر، تمرینات انفرادی خود را انجام داد

0 دیدگاه