گلهای برتر زلاتان در دودهه گذشته (2019-1999)

گلهای برتر زلاتان در دودهه گذشته (2019-1999)

3 دیدگاه

هیچکی مثل این سلطان نمیتونه گل های فوق العاده بزنه

فقط اون برگردونش و دیگر هیچ...

واقعا اغراق نیست اگه زلاتان رو بعنوان یکی از بهترینهای تاریخ فوتبال دونست