خلاصه بازی اینتر 4 - کالیاری 1 (دبل لوکاکو)

<p>خلاصه بازی اینتر - کالیاری در چارچوب رقابتهای کوپا ایتالیا</p>

0 دیدگاه