رکورد دست نیافتنی زیدان به عنوان سرمربی

زین‌الدین زیدان مرد محبوب برنابئو، رهبری برای فینال‌هاست .سوپرکاپ اسپانیا درجده برگزار شد و قهرمانی جز رئال به خود ندید. قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا زیدان را دست‌نیافتنی‌تر کرد.

مردفرانسوی از ۹ فینال در زمان مربیگری ۹ جام به دست آورده است

1 دیدگاه

  • سید جعفر موسوی
  • 28 دی 1398

عشقی زیدان