گل اول آاس رم به یوونتوس توسط پروتی (پنالتی)

گل اول رم به یوونتوس توسط پروتی از روی نقطه پنالتی در دقیقه 68

0 دیدگاه