کاراگر: لیورپول سوپراستار نمی‌خرد؛ سوپراستار می‌سازد!

صحبت های جیمی کاراگر درباره سیستم خرید بازیکن در لیورپول

0 دیدگاه