خلاصه بسکتبال دنور ناگتس - کلیولند کاوالیرز

این بازی در تاریخ 22 دی ماه 98 مصادف با 12 ژانویه 2020 برگزار شد.

 

 

0 دیدگاه