خلاصه بسکتبال بوستون سلتیکس - نیو اورلینز

این بازی در تاریخ 22 دی ماه 98 مصادف با 12 ژانویه 2020 برگزار شد.

0 دیدگاه