چرا بعد کی‌روش بازهم سرمربی خارجی انتخاب کردیم؟

صحبت های ابراهیم شکوری درباره انتخاب دوباره سرمربی خارجی بعد از کارلوس کی‌روش

0 دیدگاه