متین کریم زاده: به هیچ چیز جز برد فکر نمی کنیم

حواشی - 21 دی 1398 ساعت 14:30 - 1.6K بازدید

متین کریم زاده: به هیچ چیز جز برد فکر نمی کنیم

صحبت های متین کریم زاده در تمرین تیم امید ایران

دیدگاه ها