80 نجات دروازه برتر تاریخ فوتبال جهان

نگاهی به برترین سیوهای مدافعان از دروازه خود و بیرون کشیدن توپ از روی خط دروازه . شاهکارهایی که فقط از یک مدافع تمام قد بر می آید.

0 دیدگاه