پایان داستان انتقال اوبامیانگ؛ "خودش گفت چه می‌کند"

صحبت های میکل آرتتا درباره گمانه زنی ها درباره جدایی اوبامیانگ از توپچی ها 

0 دیدگاه