داستان تمام شدن فوتبال حمید مطهری در 25 سالگی

گوشه ای از مصاحبه آنتن با حمید مطهری بازیکن سابق تیم ملی و مربی تیم فوتبال شهرخودرو 
او در رابطه دوران بازی اش در پرسپولیس،نرفتنش به استقلال و آرزوهایش در عالم مربیگری صحبت کرد

0 دیدگاه