واکنش های امیر عابدزاده در تقابل با یاران مهدی طارمی

واکنش های امیر عابدزاده در تقابل با یاران مهدی طارمی

2 دیدگاه

پسر کو ندارد نشان از پدر

  • پیروز توکلی
  • 17 دی 1398

توپ رو از رو سر مهدی طارمی قاپید،ای ولا خون عابدزاده تو رگاته