مطهری: انصاری فرد به من پیشنهاد سرمربیگری داد

1 دیدگاه

  • mohsen mohammadi6
  • 24 دی 1398

جانم مطهری بادانش با اخلاق خوش تیپ حرفه ای اینا همش از مکتب ارتش سرخ پرسپولیس کبیر هست امیدوارم در کناره آقا یحیی و آقاکریم و با سرپرستی آقاافشین ومدیریت آقا انصاری فرد وباحمایت 40میلیون عشقپولیسی پوکرقهرمانی کنیم