بررسی فشردگی عجیب مسابقات تیم های بزرگ اروپایی

گوشه ای از مصاحبه آنتن با پوریا جراحی مربی بدنساز سابق تیم هایی نظیر گل گهر سیرجان، نفت تهران و ..
       که در مورد مسائل مختلفی نظیر فشردگی بازی ها، میزان مصدومیت ها و سایر مسائل مرتبط با بدنسازی تیم ها گفتگو کرد.

0 دیدگاه