زندگی خصوصی خواهر و برادر فوتبالی ایران چگونه است؟

گوشه ای از گفتگوی صمیمانه آنتن با مهدی ترکمان پدیده فوتبال ایران و خرید جدید سپاهان به همراه مارال ترکمان  ۱۷ ساله عضو تیم ملی فوتسال ایران
آنها تنها خواهر و برادر فوتبالی ایران محسوب می‌شوند.

0 دیدگاه