کاظمیان: تی‌تی‌ها به من میگفتند جواد گانگنام استایل

گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با جواد کاظمیان  و  ناگفته های جذاب  او از 15 سال فوتبال حرفه ای

0 دیدگاه