مهدی ترابی بهترین بازیکن ماه آذر لیگ برتر ایران

به انتخاب کارشناسان و مخاطبان ورزش سه

مهدی ترابی بهترین بازیکن ماه آذرفوتبال ایران

بهترین بازیکن ماه آذر فوتبال ایران براساس آرای اعضای کمیته انتخاب بهترین های " ورزش سه" و همچنین نظرسنجی مردمی انتخاب شد.

دیدگاه ها