مهدی ترابی بهترین بازیکن ماه آذر لیگ برتر ایران

به انتخاب کارشناسان و مخاطبان ورزش سه

مهدی ترابی بهترین بازیکن ماه آذرفوتبال ایران

بهترین بازیکن ماه آذر فوتبال ایران براساس آرای اعضای کمیته انتخاب بهترین های " ورزش سه" و همچنین نظرسنجی مردمی انتخاب شد.

1 دیدگاه

واقعا بی معنیه چرا باید بازیکنی که در 8گل تاثیر مستقیم داشته(4گل +4پاس گل)بهترین بازیکن ماه انتخاب نشه،ولی بازیکنی که تو 6گل تاثیر مستقیم داشته بهترین بازیکن بشه.منطق تونو...... .