رحیم استرلینگ؛ کاندید برترین مهاجم چپ سال 2019

نظرسنجی
تیم منتخب سال ۲۰۱۹ فوتبال از نگاه شما مخاطبان ورزش سه

بهترین مهاجم چپ سال ۲۰۱۹ به انتخاب شما؟
 
در کانال ورزش سه انتخاب کنید

0 دیدگاه