منتخبی از حرکتهای تکرارنشدنی در دنیای فوتبال

زمانی که اتفاقی در بازی می افتد که تکرار آن امکان پذیر نخواهد بود و یا احتمال تکرار این اتفاق بسیار نادر است.از حرکات تکنیکی فوق العاده تا گل نکردن دروازه خالی                                                           

1 دیدگاه

این آخریه از همه تکرار نشدنی‌تر بود ولی تو دنیای فوتبال تکرار ناشدنی‌تر از رونالدو اصلی نداریم