صادقی: روی گل دروازه‌بان مقصر بود نه زمین

صحبت های صادقی پس از شکست در مقابل پرسپولیس

0 دیدگاه