ناراحتی مهدی‌زاده از مصدومیت پورقاز

مهدی زاده: عزت هم پست من بود و مصدومیتش واقعا ناراحت کننده بود

0 دیدگاه