ماتیاس دلیخت؛ کاندید بهترین مدافع سال ۲۰۱۹

نظرسنجی
تیم منتخب سال ۲۰۱۹ فوتبال از نگاه شما مخاطبان ورزش سه

بهترین مدافع میانی سال ۲۰۱۹ به انتخاب شما؟
 
در کانال ورزش سه انتخاب کنید

1 دیدگاه

کاش امسال با کیلینی زوج دفاعی میشدن تو ترکیب یووه و شاهد یه کوه می بودیم که کسی نمیتونست اون رو فتح کنه.