تاج: به این تیم امید داریم

صحبت‌های  مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال، درباره شرایط تیم ملی فوتبال امید در مسیر کسب سهمیه المپیک توکیو۲۰۲۰

0 دیدگاه