توخل خطاب به امباپه؛ من مربی هستم من تصمیم می‌گیرم

صحبت های توماس توخل درباره واکنش امباپه به تعویض
کیلیان امباپه در دیدار پاری سن ژرمن در برابر مون پلیه پس از تعویض به مربی اش بی محلی می‌کند!

0 دیدگاه