تصاویری از تمرین شاداب بازیکنان لیورپول

بازیکنان تیم لیورپل از لحاظ روحی از شرایط خوبی به سر می برند و تمرینات این تیم در این ویدیو گویای این حقیقت است.

0 دیدگاه