اعتراض شدید مهدی طارمی به داور و اخراج او از بازی

اعتراض شدید مهدی طارمی به داور و اخراج او از بازی

2 دیدگاه

  • امیر منصوری
  • 19 آذر 1398

ایرانی بازی‌ درآورد

  • داریوش کوچکی
  • 19 آذر 1398

اینجا ایران نیست صورت تو صورت شاخو شونه بکشی اینجا اروپاست بچه