سوپر گل دیدنی در لیگ فوتبال بانوان

سوپر گل دیدنی در لیگ فوتبال بانوان

4 دیدگاه

  • رامین احمدی
  • 17 آذر 1398

آفرین، کی بود زد؟؟

دست خوش

  • محمود ص.
  • 17 آذر 1398

تو کشورما فکر نکنم از10درصدظرفیت بانوان استفاده ای کرده باشیم برای تحرک ونشاط وهمچنین زمینه سازی برای قهرمانی هاشون.چین داره ازطریق ورزشکاران زن بیشترین مدالهارودرالمپیک وبازیها اسیایی میگیره.اما استعدادزنان ماخیلی بیشتره خیلی...

خجالت نمیکشن این زمین را بهشون میدن؟ منم حرفی زدم. ولش کنید. گل زیبایی زد، حیف و حیف.