گلزنی گریزمان برابر مایورکا با تیزهوشی ترشتگن

3 دیدگاه

درود به گریزمان. داره بازیش هر بازی بهتر میشه

  • محمد بارسلون
  • 16 آذر 1398

وای خدای من چقدر خوبه این ترشتگن... امیدوارم همینجور ادامه بدی و تو دروازه المان تو جام۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ ببینمت...

  • شاهین نیکزاد
  • 17 آذر 1398

خدا این تراشتگن و لئو مسی را از ما نگیره گریزمان هم داره به همونی تبدیل میشه که انتظار ازش میرفت