زیباترین گل هفته سیزدهم از پنج زاویه دیدنی

محمد اهل شاخه با ضربه قیچی برگردان در دقیقه 8 دیدار با پیکان برای صنعت نفت گلزنی کرد، دیداری که در انتها تیم صنعت نفت آبادان موفق شد با نتیجه 3 بر 2 پیروز از زمین بیرون بیاید. گل بازیکن اهوازی تیم نفت را می توان زیباترین گل هفته و کاندید زیباترین گل نیم فصل معرفی کرد.

0 دیدگاه