مهدی قائدی : شیخ دیاباته فوق العاده است

قائدی:از مربی متشکرم که به من بها داد و اعتماد کرد

0 دیدگاه