خلاصه بازی هلاس ورونا 1 - آاس رم 3 (گزارش اختصاصی)

خلاصه بازی هلاس ورونا - آاس رم (سری آ ایتالیا)

تاریخ برگزاری 10 آذر 1398 - 1 دسامبر 2019 - 4 ربیع الثانی 1441

0 دیدگاه