خلاصه بسکتبال فیلادلفیا سیکسرز - ایندیانا پیسرز

این بازی در تاریخ 1 دسامبر 2019 برگزار شد.

0 دیدگاه