تشبیه بازی خداداد، دایی به دیاباته و قائدی

تشبیه بازی خداداد، دایی به دیاباته و قائدی توسط جواد خیابانی و پاسخ خداداد عزیزی

0 دیدگاه