خلاصه بازی گالاتاسارای 1 - کلوب بروژ 1

این بازی در تاریخ 5 آذرماه 98 و 26 نوامبر 2019 برگزار گردید.

0 دیدگاه