آلیسون بکر و ترشتگن برترین دروازه بانان 2019

صفحه رسمی یوفا برترین بازیکنان را در شاخه های مختلف بررسی و انتخاب کرده است. در این قسمت دو دروازه بان برتر اروپا در سال 2019 را میبینیم.

0 دیدگاه