برترین بازیکنان تکنیکی اروپا در سال 2019

صفحه رسمی یوفا برترین بازیکنان را در شاخه های مختلف بررسی و انتخاب کرده است. در این قسمت بازیکنانی را می بینیم که بهترین حرکتهای تکنیکی را در سال 2019 ثبت  کرده اند.

1 دیدگاه

  • مرتضی جنگجو
  • 6 آذر 1398

تادیچ حرف نداره.