عملکردهای دیدنی لواندوفسکی در تیم بایرن‌مونیخ

مروری بر عملکردهای دیدنی لواندوفسکی در تیم بایرن‌مونیخ 

1 دیدگاه

27تاگل همیشه عالی شاید امسال به حقت برسی شاید هم هیچ وقت ولی شکی در این توانایی ها نیست